5-А – Читати параграф 17

5-Б – Читати параграфи 17,18

6-А – Конспектувати параграфи 17,18

7-А – Повторити конспект. Написати алгоритм з розгалуженням

9-А – Створити публікацію в середовищі Canva

9-Б – Створити публікацію в середовищі Canva

10-А – Створити презентацію в середовищі Canva