ДИСТАНЦІЙНИЙ УРОК з предмету “Основи медичних знань” для дівчат 10-А класу
20.05.2020
Тема: Контрольне тестування
ЗАВДАННЯ І
Виконати тест ( доповнити твердження)

 1. Сильний біль у спині навіть за найменших спроб руху, видима деформація хребта, набряк м’яких тканин у місці травмовних хребців, шкірні ушкодження – це ознаки …
 2. Дрдаткову іммобілізацію шийного відділу хребта проводять …
 3. Транспортувати поранених з підозрою на пошкодження хребта модна лише на …
 4. Якщо після промивання ока, чужорідне тіло ( комаха, вія) залишилося в ньому модна використати … , щоб …
 5. Види зброї масового ураження …
 6. Травма, за якої канал рани проникає в черевну порожнину, це …
 7. З урахуванням територіального поширення, обсягів заподіяних економічних збитків, кількості людей, що загинули, за масштабами можливих наслідків, харвктером сил і засобів, що залучаються до їх ліквідації розрізняють такі рівні надзвичайних ситуацій: …
  ВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ
  8.Назвіть усі можливі способи зупинки артеріальної кровотечі: …
 8. Назвіть ознаки вивиху: …
 9. Складіть алгоритм надання домедичної допомоги у разі виявлення постраждалого з травмуванням грудної клітки.
  Виконані завдання присилати на перевірку по вайберу за номером 067 220 46 53.

ДИСТАНЦІЙНИЙ УРОК 51 з предмету “Основи медичних знань” для учениць 10-А класу

 1. 2020
  Тема: Надзвичайні ситуації, характерні для регіону, їхні наслідки для життєдіяльності населення та суб’єктів господарювання.
  План уроку
 2. Прогнозування надзвичайних подій.
 3. Небезпечні речовини: біологічні, хімічні, токсичні, вибухові, окислювальні, займисті.
 4. ОПН – об’єкти підвищеної небезпеки.
 5. ПНО – потенційно небезпечні об’єкти.
 6. Вибухо- й пожежонебезпечні об’єкти.
 7. Хімічно небезпечні підприємства.
 8. Радіаційно небезпечні об’єкти.
 9. Працюємо з матеріалом підручника с.181 – 183
 10. Відповісти на питання:
 11. 1). Що таке техногенна навантаженість території?
 12. 2). Які об’єкти називаються потенційно небезпечними?
 13. 3). У яких галузях народного господарства є потенційно небезпечні об’єкти?
 14. 4). На які групи поділяють потенційно небезпечні об’єкти за видом небезпечних речовин?
 15. 5). Які небезпеки можуть виникати під час аварій на вибухо-, пожежо-, радіаційно-, хімічно небезпечних об’єках?

ДИСТАНЦІЙНИЙ УРОК 51 з предмету “Основи медичних знань” для учениць 10-А класу

 1. 2020
  Тема: Запобігання виникненню можливих надзвичайних ситуацій
  План уроку
 2. Прогнозування надзвичайних подій.
 3. Небезпечні речовини: біологічні, хімічні, токсичні, вибухові, окислювальні, займисті.
 4. Об’єкти підвищеної небезпеки (ОПН).
 5. Потенційно небезпечні об’єкти (ПНО).
 6. Вибухо- й пожежо небезпечні об’єкти.
 7. Хімічно небезпечні об’єкти.
 8. Радіаційно небезпечні об’єкти.
 9. Гідротехнічні споруди.
 10. Водосховища.
 11. Нафто-, газо- й аміакопроводи.
 12. Підприємства металургійної промисловості.
 13. ПНО енергетики.
 14. Полігони для зберігання твердих побутових відходів.
 15. Тваринні комплекси.
 16. Транспортні аварії.
 17. Запобігання аваріям.
 18. ЗАВДАННЯ І
 19. Записати план в зошит.
 20. ЗАВДАННЯ ІІ
 21. Записати в зошит:
 22. Запобігання надзвичайним ситуаціям – це комплекс заходів, які проводять заздалегідь і які спрямовують на максимально можливе зменшення ризику надзвичайних ситуацій, а також на збереження здоров’я людей, зниження розмірів шкоди природному середовищу та матеріальних втрат у разі їх виникнення.
 23. ЗАВДАННЯ ІІІ
 24. Опрацювати параграф 45 підручника.
 25. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
 26. Параграф 45; відповісти на питання
 27. Які потенційно небезпечні об’єкти та об’єкти підвищеної небезпеки є в нашому місті?

ДИСТАНЦІЙНИЙ УРОК 49 з предмету “Основи медичних знань” для учениць 10-А класу 13.05.2020
Тема: Джерела небезпечних ситуацій у воєнний час
План уроку

 1. Воєнна небезпека.
 2. Джерела небезпечних ситуацій:
  а). Зброя
  б). Уражальні чинники ядерної зброї
  в). Уражальні чинники хімічної та біологічної зброї
  г). Урадальні фактори звичайної зброї
 3. Погіршення санітарної ситуації
 4. Особливості небезпек воєнного часу.
  Опрацьвуємо матеріал підручника параграф 44.
  Домашнє завдання: відповісти на питання за змістом прчитаного
  1). Які види зброї використовують під час воєнних дій?
  2). Які фактори ураження ядерної зброї?
  3). Чим небезпечна хімічна зброя?
  4). Чим небезпечна біологічна зброя?
  5). Які особливості застосування й ураження людини звичайної зброї?
  6). Навести приклади небезпечних ситуацій тезногенного характеру внаслідок бойових дій?
  Чекаю на відповіді письмово. Наступного тижня 20.05.2020 пишемо контрольну роботу.

ДИСТАНЦІЙНИЙ УРОК 48 З ПРЕДМЕТУ “ОСНОВИ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ” для учениць 10-А класу
07.05. 2020
Тема: “ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ. ЗАГАЛЬНІ ОЗНАКИ НС. РІВНІ НС”
Опрацьовуємо параграфи підручника 42,43.
Складаємо короткий опорний конспект уроку.

 1. Надзвичайні ситуації (НС) – це події, під час яких відбувається порушення …; вони призводять до …
 2. Види НС залежно від характеру:

– техногенного

 1. Транспортні аварії: автомобільні, … , …, …, … .
 2. Аварії:
 • на виробництві, в побуті;
 • гідродинамічня,
 • … об’єктах;
 • … об’єктах.
 1. НС природного характеру, стихійні лиха: повені, селеві потоки, …, …, …, …, …, … .
 2. Інтенсивне випадання снігу може призводити до: …, …; у горах до … .
 3. Пожежі: …, … . Блискавки.
 4. Небезпеки природного характеру:

– епідемія,

 1. Соціальні НС. Тероризм. Рекомендації фахівців щодо дій … .
 2. Рівні НС з урахуванням територіальгюного поширення:

– загальнодержавний

 1. До НС, як правило, призводять: аварії, катастрофи, …, …, …, … і т.д.
 2. У нашій місцевості можуть траплятися стихійні лиха:
  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: переглядаємо параграфи 42, 43 і складаємо опорний конспект (найголовніше з двох параграфів). Конспект присилаємо на перевірку.

ДИСТАНЦІЙНИЙ УРОК 46 З ПРЕДМЕТУ “ОСНОВИ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ” для учениць 10-А класу.
06.05.2020
Тема:”Єдина державна система цивільного захисту та її складові. Законодавче та нормативно-правове забезпечення її функціонування”
План уроку

 1. Цивільний захист: функції, мета, завдання.
 2. Правова база ЦЗ.
 3. Права й обов’язки громадян під час виконання завдань, спрямованих населення від НС.
 4. Організаційна структура ЦЗ України.
 5. Завдання, сили і засоби ЦЗ.
 6. Обов’язки учнів щодо вивчення основ ЦЗ.
  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:
  1) прочитати параграф 41 підручника
  2) виконати тест і прислати на перевірку
 7. Розшифрувати абревіатури:
  ЦЗ, НС, ЄДСЦЗ, ДСНС.
 8. ЦЗ- це функція держави, спрчмована на захист населення, територій, навколишнього середовища та майна від …
 9. Правова основа ЦЗ:
 10. Для виконання завдань, спрямованих на захист насеоення від НС держава надає громадянам України … та зобов’язує …
 11. Загальне керівництво ЄДСЦЗ здійснює …
 12. До сил ЦЗ належать …
 13. Особливим видом аварійно-рятувальних служб є
 14. До добровільних формувань ЦЗ приймаються …
 15. ЄДСЦЗ функціонує на таких рівнях …
 16. На кожному об’єкті господарювання (підприємстві, установі, організації, навчальному закладі, тощо) створюють …
 17. Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях здійснюється …
  Чекаю виконані роботи!!!

ДИСТАНЦІЙНИЙ УРОК 45 З ПРЕДМЕТУ “ОСНОВИ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ” ДЛЯ УЧЕНИЦЬ 10-А КЛАСУ
29.04.2020
Тема: ” Алгоритм надання домедичної допомоги у разі травм живота”
Завдання І
Уважно читаємо с. 149 – 152 підручника.
Завдання ІІ
Виконуємо тест:

 1. Травма, за якої канал проникає в черевну порожнину – це …
 2. Закриті ушкодження живота відбуваються від …
 3. За непроникаючого поранення живота найчастіше пошкоджуються …
 4. Розрізняють проникаючі поранення живота: … ; ….
 5. Відчуття “розпирання” у животі виникає під час …
 6. Евентирація – це …
 7. Щоб надати постраждалому протишокового положення потрібно …
 8. У разі проникаючої травми живота треба на рану …
 9. Для уникнення стискання внутрішніз органів, що випаои на передню черевну стінку навколо них доцільно …
 10. Циркулярну стерильну прв’язку необхідно постійно …
  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: прочитати параграф, виконати тест і прислати на перевірку. Максимальна оцінка 11 балів. Питання 2 і7 оцінюються у 2 бали.

ДИСТАНЦІЙНИЙ УРОК З ПРЕДМЕТУ “ОСНОВИ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ” для учениць 10-А класу
22.04.2020
Тема: Алгоритм надання домедичної допомоги в разі травмування грудної клітки.
План уроку

 1. Проникаюча травма грудної клітки.
 2. Травмування грудної клітки з підозроб на внутрішню кровотечу.
 3. Травмування внутрішніх органів.
 4. Причини травм грудної клітки.
 5. Класифікація поранень грудної клітки.
 6. Ознаки травм грудної клітки.
 7. Алгоритм надання домедичної допомоги.
  АЛГОРИТМ НАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ЯКЩО У ПОСТРАЖДАЛОГО ПРОНИКНЕ ТРАВМУВАННЯ
 8. Переконатися у відсутності безпеки.
 9. Провести огляд постраждалого (притомність, дихання).
 10. Викликати бригаду ЕМД.
 11. Якщо відсутнє дихання, розпочати проведення СЛР.
 12. Дії щодо надання подальшої допомоги:
  5.1. Не витягувати предмети, що залишилися в рані. Накласти герметичну пов’язку навколо рани, довкола герметичної накласти ватно-марлеву пов’язку. Якщо предмет стирчить, не накривати його.
  5.2. Якщо рана відкрита, попросити зробити глибокий вдих.
  5.3. Накласти на рану стерильну (чисту) серветку та повітряно-непропускний матеріал.
  5.4. Зафіксувати пов’язку пластирем, залишивши один край вільним.
  5.5. У разі вогнепального поранення, перевірити місце можливого виходу кулі. Якщо таке є, накласти пов’язку, що не пропускає повітря.
  5.6. Надати положення напівсидячи або на боці пораненою стороною до землі.
  5.7. Вкрити постраждалого.
  5.8. Підтримувати постраждалого психологічно. 5.9. Забезпечити постійний нагляд.
  5.10. У разі погіршення стану, зателефонувати диспетчеру ЕМД ще раз, виконувати його рекомендації.
  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: записати план уроку. Алгоритм надання допомоги у разі проникного поранення не переписувати.СКЛАСТИ АЛГОРИТМ надання домедичної допомоги при закритому травмуванні грудної клітки (він простіший) і прислати його на перевірку.

ДИСТАНЦІЙНИЙ УРОК 42 З ПРЕДМЕТУ “ОСНОВИ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ” для дівчат 10 – А класу
15.04.2020
Тема: АЛГОРИТМ НАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В РАЗІ ТРАВМУВАННЯ ХРЕБТА
(записуємо в зошит план уроку із зазначенням дати)
План

 1. Що таке пошкодження або травма хребта?
 2. Чинники, що спричиняють травми хребта.
 3. Ознаки ушкодження хребта.
 4. Коасифікація травм хребта.
 5. Ознаки перелому хребта.
 6. Алгоритм надання домедичної допомоги за травм хребта:
  а) якщо постраждалий притомний і перебуває в безпечному місці;
  б) якщо постраждалий притомний, але перебуває в небезпечному місці;
  в) якщо постраждалий непритомний.
  7). Що не можна робити, якщо постраждалий з підозрою на травму хребта.
  8). Техніка вкладання постраждалого з травмою хребта на ноші.
  9). Транспортування постраждалого обличчям дололу.
  ІІ. Читаємо параграф 37
  ІІІ.Виконуємо тест
  1). Хребет має 5 відділів: …
  2). Сильний біль у спині навіть за незначних спроб руху, видима деформація хребта, набряк м’яких тканин у місці травмування хребців, шкірні ушкодження – це …
  3). Надання домедичної допомоги потрібно починати на …
  4). Якщо постраждалий не дихає, відновіть … і розпочніть …
  5). Якщо постраждалий притомний і перебуває в безпечному місці, треьа зафіксувати …
  6). Іммобілізацію шийного відділу хребта проводять (чим?) …
  7). Шину комір Шанца мають накладати …
  8). За відсутності коміра Шанца можна використовувати …
  9). Постраждалих з травмою хребта можна транспортувати лише на …
  10). Уклалання простраддалого з травмою хребта потрібно здійснювати зазвичай …
  11). У разі положення постраждалого обличчям донизу його … , а транспортують попередньо …
  12). У крайньому разі, коли травмованого потрібно негайно винести з небезпечного місця, але немає жорсткої поверхні, можна використати …
  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: параграф 37; виконати тест і прислати на перевірку (пишемо коротко, відповіді в параграфі).

Дистанційний урок 5 з предмету “Основи медичних знань” для учениць 10 -А класу 09.04.2020
Тема: “Алгоритм надання домедичної допомоги у разі травм голови”.
Прочитати параграф 36 підручника.
Переглянути відео.
Відповісти на питання с.140 – 141.

Дистанційний урок 4 з предмету”Основи медичних знань” для учениць 10-А класу 08.04.2020
Тема: ” Особливості накладання шин на верхню та нижню кінцівки”
ЗАВДАННЯ І.
Переглянути відео.
ЗАВДАННЯ ІІ.
Прочитати параграф підручника 35
ЗАВДАННЯ ІІІ.
Виконати тест (пишемо лише ту частину речення, якої не вистачає і присилаємо на перевірку на ел. адр. gala5830@gmail.com)

 1. У разі переломів і вивихів верхніх і нижніх кінцівок проводять їх …
 2. Для проведення іммобілізації використовують … і … .
 3. За відкритого перелому перед накладанням шини в разі сильної кровотечі необхідно …
 4. Шину не можна накладати з того боку, де …
 5. У разі відкритих вивихів перед накладанням транспортної шини вправлення …
 6. Шини мають бути такої довжини , щоб вони фіксували не менше …
 7. Після накладання шин у разі переломіі кісток руки її …
 8. Іммобілізацію зазвичай треба виконувати не менше, …
 9. До і після накладання шини треба перевіряти …
  10.До сучасних шин належать …
 10. Підручні засоби, які можна використати для проведення іммобілізації: …
 11. За відсутності засобів іммобілізації залишається можливість …
  Відповіді на всі питання містяться в параграфі 35. Чекаю роботи.

Дистанційний урок 3 з предмету ” Основи медичних знань” у 10 класі 01.04.2020
Тема: ” Порядок надання домедичної допомоги в разі переломів і вивихів”.

Переглянувши презентацію та опрацювавши параграфи підручника 32, 33 дати відповіді на питання письмово

Читаємо параграф 34 підручника. Виконуємо тест і присилаємо відповіді на перевірку на ел адресу gala5830@gmail.com
Пишемо короткі відповіді

 1. Перед наданням допомоги необхідно переконатися у відсутності …
 2. Перед оглядом та наданням допомоги одягнути …
 3. Перед тим, як надавати допомогу постраждалому треба отримати …
 4. Спочатку потрібно визначити, чи постраждалий …
 5. Викликати …
 6. Якщо відсутнє дихання потрібно розпочати …
 7. Визначити характер …
 8. За необхідності зупинки артеріальної кровотечі …
 9. Для попереддення виникнення травматичного шоку потрібно …
 10. Якщо є підозра на вивих на ушкоджений суглоб …
 11. Надавати постраждалому …
 12. Постраждалого з вивихом необхідно швидше доставити до лікаря, тому що…
  Бажаю бути здоровими і чекаю вілповідей.