Завдання

03.04.2020 Заняття 2

І група

ДИСТАНЦІЙНЕ ЗАНЯТТЯ 9 з іспанської мови у 10-А класі (курс за вибором) 20.05.2020
ГРУПА І
Тема: El ordenador e Internet
Завдання І
Записуємо Comentario léxico
Завдання ІІ
С.93 в.2 виконуємо письмово
ГРУПА ІІ
С.164 в.3 читаємо та перекладаємо. Виконуємо тест, позначивши правдива, чи неправдива інформація (+/_ ; F/V)

 1. Hoy es mièrcoles.
 2. El mièrcoles tengo 7 asignaturas.
 3. Estoy en la lecciòn de inglès.
 4. La lecciòn empieza a las 11.35 y termina a las 12.20
 5. En la lecciòn de español hablo español.
 6. En la lección de español escribo el dictado en el cuaderno.
 7. En la lección de español leo un libro.
 8. La profesora pregunta a los alumnos.
 9. Los alumnos contestan bien.
 10. En el comedor comemos.
 11. Las lecciones terminan a las 3.05
 12. Vivo lejos de la escuela.
  ГРУПА ІІІ
  С. 51 в. 6 перекладаємо письмово.
2 група
3 група
3 група

ДИСТАНЦІЙНЕ ЗАНЯТТЯ 8 з іспанської мови (курс за вибором) для 10 класу
13.05.2020
І ГРУПА
С.91 в.5 Тенденції на телебаченні
Слова необхідні для перекладу:
El medio de comunicación – засіб спілкування
Gonvive – співіснує
Miéntras – в той час,як
El ordenador – комп’ютер
La audiencia – аудиторія, глядачі
Valiosas herramientas – цінний інструмент
Sin embargo – одначе
Recientemente – останнім часом
Se aumentó – збільшилася
Bajo la influencia – під впливом
Consideran – вважають
Único – єдиний
Enseñar – навчати
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Після перекладу тексту виконуємо тест, продовжити речення (пишемо короткий варіант)

 1. El día mundial de la televisión se celebra …
 2. La televisión vive y convive con …
 3. Los programas más populares en televisión son …
 4. La televisión e Internet pueden ser útiles para
 5. Recientemente se aumentó el por ciento de los programas con …
 6. Los niños consideran que la única manera de resolver sus problemas y conflictos es por …
 7. Las escenas de violencia forman …
 8. Hay que enseñar a los niños a …
 9. Hay que aprecir …
 10. Hay que desarrollar …
  Виконаний тест присилаємо на перевірку.
  ГРУПА ІІ
  Записуємо нові слова:
  La asignatura – навчальний предмет
  El ucraniano – українська мова
  La literatura – література
  Ucraniana- українська
  Extranjera- зарубіжна
  El inglés – англійська мова
  Las matemáticas – математика
  La historia – історія
  La biología – біологія
  La física – фізика
  La química – хімія
  La informática – інформатика
  La tecnología – технології
  La defensa de la Patria – Захист Вітчизни
  Las bases de los conocimientos médicos – основи медичних знань
  La educación física – фізкультура
  La enseñanza civil – громадянська освіта
  Записуємо слова.
  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
  Складаємо розклад уроків:
  Lunes
  Martes
  Mièrcoles
  Jueves
  Viernes
  При переліку предметів артикль опускаємо. Використовуємо скорочення: EF, DP, BCM, EC. Por ejemplo:
  Lunes: ucraniano, matematicas, historia, EF, informática, física, literatura ucraniana.
  Виконану вправу присилаємо на перевірку
  ГРУПА ІІІ
  С.50 – 51 в.2 (читаємо і перекладаємо, закриваючи праву частину)
  В.4 читаємо, перекладаємо письмово й присилаємо на перевірку.
Для групи ІІІ
Для групи ІІІ

ДИСТАНЦІЙНЕ ЗАНЯТТЯ з іспанської мови (курс за вибором) для 10-А класу.
06.05.2020
ГРУПА І
С.90 – читаємо (записуємо) Comentario léxico.
С.90 в.2 виконуємо письмово за зразком.
ГРУПА ІІ
Працюємо з текстом с.159- 160. Пришемо таку ж розповідь про себе.
Vivo lejos/ cerca de la escuela. (кожен вибирає варіант для себе).
Mi escuela está lejos del parque. ( це підходить усім)
Voy a la escuela (a pie, en trolebús, en autobús, en microbús) 20 minutos. ( вибираємо, як ми дістаємося до школи і вказуємо час, який витрачаємо на дорогу)
Una media hora – пів години
Una hora – 1 година
35 minutos – 35 хвилин.
Después – потім
ГРУПА ІІІ
Опрацьовуємо граматичний матеріал на с.48- 49. Питальні слова: де? куди?
Виконуємо в.6 с.49 – усний переклад. Перевіряємо засвоєння: письмово перекладаємо за зразком такі речення:
Де знаходиться Анна? — Анна знаходиться в школі.
Де знаходиться Міґель ( Miguel)? — Міґель знаходиться в готелі (en el hotel).
Куди йде твій друг (tu amigo)? — Мій друг йде в кафе (al cafè).
Куди йде твоя мама? — Моя мама йде на роботу (al trabajo).

Для групи І
Для групи ІІ
Для групи ІІ
Для групи ІІІ
Для групи ІІІ

ДИСТАНЦІЙНЕ ЗАНЯТТЯ (курс за вибором) з іспанської мови для 10-А класу.
28.04 2020
І група
С. 87 – 88 в.4 прочитати й перекласти діалог, виконати завдання ( продовжити речення)

 1. La radio nacional de Ucrania emite diariamente …
 2. Se transmiten los programas informativos de …
 3. Papá se interesa por …
 4. A la abuelita le gusta escuchar …
 5. Al abuelo le gustan …
 6. Mamá prefiere …
  C.88 в.6 вибрати правильне твердження ( записати лише букву).
  ІІ ГРУПА
  С.158- 159 записати нові слова: cerca de – близько від
  Lejos de – далеко від
  Ir a pie – йти пішки
  Ir en (coche) – їхати якимось видом транспорту (автомобілем)
  Ir a – іти (їхати) у якомусь напрямку.
  Пригадуємо, як змінюється за особами дієслово ir
  Yo voy
  Tú vas
  Él (ella) va
  Nosotros vamos
  Vosotros vais
  Ellos van
  Види транспорту:
  El autobùs – автобус
  El trolebùs – тролейьус
  El tranvìa – трамвай
  El metro – метро
  El coche – автомобіль
  El microbùs – маршрутне таксі
  В.7,8 виконати усно. Перекласти речення іспанською мовою:
 7. Я йду до школи пішки.
 8. Їдеш ти до школи автобусом?
 9. Моя мама їде на роботу на метро.
 10. Ми їдемо в театр автомобілем.
 11. Мої друзі йдуть у парк пішки.
 12. Ви їдете в кінотеатр тролейбусом.
  ІІІ ГРУПА
  С.48 в.5 прочитати, перекласти письмово та прислати на перевірку. Написати таку ж мінірозповідь про себе.

ДИСТАНЦІЙНЕ ЗАНЯТТЯ з іспанської мови для учнів 10-А КЛАСУ
24.04.2020
І ГРУПА
С.85 в.5
Невідомі слова в рамочці під текстом. Додатково:
Se refiere – стосується
Las noticias- новини
Probablemente – можливо
La aparición – поява
Los cambios – зміни
Impulsaron – підштовхнули
El nacimiento – зародження
El desarrollo – розвиток
Abarca – охоплює
Se distribuyen – розповсюджуються
Los costos – витрати
Disminuyen – скорочуються
La difusión – розповсюдження
La red – мережа
Permite – дозволяє
Incluir -включати
Los imágenes- образи
El usuario – користувач
Se hace – здійснюється
Supone – передбачає.
ВИКОНУЄМО ТЕСТ, позначаючи правдивa V, чи неправдива інформація F

 1. El tèrmino “medio de comunicaciòn” se refiere al proceso de comunicaciòn.
 2. Los medios de comunicaciòn no estàn en constante evoluciòn.
 3. La primera forma de comunicacicarse fue la de los signos y señales.
 4. La aparición de la escritura impulsó el nacimiento de la prensa escrita.
 5. La prensa escrita abarca periódicos y revistas.
 6. La prensa escrita se distribuye en los quioscos.
 7. La prensa digital aparece en la primera década del siglo XX.
 8. Los costos de prensa digital disminuyen.
 9. La difución de la prensa digital no es extensa y eficaz.
 10. La red permite incluir el texto, el sonido e imágenes.
 11. En la versión digital la actualización de las noticias se hace en futuro.
 12. La televisión y el cine son los medios de comunicación.
  ГРУПА ІІ
  Продовжуємо працювати з текстом с. 156 – 157 в. 6. Звертаємо увагу: пишемо не від першої особи, як це робиться в тексті, а від третьої, тобто ми говоримо про хлопчика Ігоря. Дієслово має стояти так, як в питанні:
  1.¿Cómo se llama el chico? – El chico se llama Igor.
 13. ¿Qué día de la semana es hoy?
 14. ¿A qué hora se despierta Igor?
  4.¿Hace Igor su cama?
 15. ¿Junto con quiénes desayuna Igor?
 16. ¿Qué son sus padres? (Хто за професією його батьки?)
 17. ¿Cómo se llama su hermano?
 18. ¿Es su hermsno menor o mayor?
 19. ¿Qué es Oleg? ( Хто за родом занять Олег?)
 20. ¿A qué hora empiezan las lecciones?
 21. ¿Cuántas horas hace Igor sus deberes de casa? (Скільки годин робить Ігор свої домашні завдання?).
 22. ¿A qué hora se acuesta Igor?
  ГРУПА ІІІ
  Читати й перекласти письмово в.8 с.46
  УСІ ВИКОНАНІ ЗАВДАННЯ ПРИСЛАТИ НА ПЕРЕВІРКУ.

Відео

ДИСТАНЦІЙНИЙ УРОК 4 З ІСПАНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 10-А КЛАСУ (курс за вибором)
16.04.2020
І ГРУПА
С. 81 в.8
Читаємо граматичний матеріал у зеленій рамці.
Переходимо до виконання вправи. Враховуємо такі речі:
Дієслово estar вживаємо у таких формах:
Одн. està
Мн. еstán
Дієслово tener змінюється за особами так (пригадуємо)
Yo tengo
Tú tienes
Él (ella) tiene
Nosotros tenemos
Vosotros tenéis
Ellos tienen
Пригадуємо, що Participio утворюється від дієслів:
Cerrar – cerrado (закритий)
Vender – vendido (проданий)
Traducir – traducido (перекладений). Ще пригадуємо, що дієприкметник узгоджується з іменником у роді та числі), отже має форми:
Preparado
Preparada
Preparados
Preparadas. Беремо до уваги, що деякі дієслова “неправильні”
Abrir – abierto
Resolver – resuelto
Cubrir – cubierto
Escribir – escrito
Romper – roto
Ver – visto
Decir – dicho
Hacer – hecho

 1. Las puertas de esta casa siempre están abiertas. ( las puertas ж.р., мн.)
  Este problema no está resuelto (el problema ж. р., одн).
  Las montañas están cubiertas de nieve.(las montañas ж.р., мн.).
  Чекаю виконану вправу, присилайте на перевірку).
  ГРУПА ІІ
  Знову працюємо з в.6 с.156 – 157. Виконуємо вправу 7 письмово, присилаємо на перевірку. Переклад словосполучень шукаємо в тексті, а не в перекладачі. Наприклад:
  Після обіду – después de comer
  Рівно о 2.39 – a las 2.30 en punto.
  ГРУПА ІІІ
  Працюємо з дієсловом estar – бути, знаходитися
  Yo estoy
  Tú estás
  Él(ella) está
  Nosotros estamos
  Vosotros estáis
  Ellos están
  Записуємо слова:
  En clase – на уроці
  En la clase- у класі
  En el jardín – у саду
  En casa – вдома
  En el hotel – в готелі
  En el restaurante – в ресторані
  En el café – в кафе
  En la tienda – в магазині
  En el mercado – на ринку
  En el estadio – на стадіоні
  En el parque – у парку.
  Домашнє завдання:
  І група с.81 в.8 (письмово, присилаємо на перевірку).
  ІІ група с.157 в.7 (письмово, присилаємо на перевірку).
  ІІІ група с.43 в.6 (усно),
  В.7 ( письмово, присилаємо на перевірку).
Для групи 2
Для групи 2
Для групи 3
Для групи 1

Дистанційне заняття 3 з іспанської мови для 10 -А класу. 10.04.2020
ГРУПА І
С.79 в.4 (читати, перекладати, додати своєю інформацією, цю інформацію записати в зошит).
Невідомі слова:
Un(una) cantante – співак(співачка)
Interpreta – виконує
Determinar – визначити
Alguna vez – коли-нібудь
Pasan de moda – виходять з моди
El gusto – смак
Según mi parecer – на мою думку
Descargar – завантажити
ГРУПА ІІ
С.156 в.6 (читати, перекладити, переклад прслати на перевірку)
ГРУПА ІІІ
Записати в зошит фрази і вивчити їх:
Permite que me presente. Дозвольте представитися.
Soy … . – Я …(ім’я).
Presento a mi amgo/a … . Представляю свого/ю друга/подругу …(ім’я).
Mucho gusto. Дуже приємно.
Soy de Ucrania. Я з України.
Nosotros somos de Ucrania. Ми з України.
Estoy aquí por primera vez. Я тут вперше.
He llegado como turista. Я приїхав як турист.
He llegado por la invitación. Я приїхав по запрошенню.

10 -А клас І група
Lección 1
P.74 ej. 5 texto “Los aficionados a la música”
Palabras desconocidas p.74 debajo del texto
Se graduó – закінчив
Con honores – з відзнакою
Gitano – циганський
En honor – на честь
El éxito – успіх
Vino – прийшов
La hizo famosa – зробив її відомою
Se aficionó
Escribe las letras – пише тексти
Ganar – вигравати
Honorífico – почесний.
Leed y traducid el texto. Haced el ejercicio siguiente

 1. Manuel de Falla nació en … .
 2. Su madre y su abuelo lo introdujeron en … …. …. .
 3. Se graduó del Conservatorio en … .
 4. Compuso la opera …
 5. Compuso los balletes … y … .
 6. Creaba la música para … .
 7. El teatro de Cádiz en honor del compositor lo llamaron
 8. Montserrat Caballe nació en …
 9. Estudiaba 12 años en … .
 10. Cantaba más de 80 … …. .
 11. Shakira Mebarak Ripoll nació en … en … .
 12. Ganó muchos … … .
  P.75 ej.8
  Los jóvenes seleccionados …
 13. Las entradas compradas …
 14. Los amigos invitados
  Дієприкметник (Participio pasado) узгоджується з іменниками у роді й числі. Далі виконуєте вправу за зразком.

ІІ група

ІІ група (Данілочкіна М., Довгорук В., Кравець А., Прусова Е., Юкало О., Сімонова В., Василенко Н.)
Пригадайте зворотні дієслова
Правильні
Умиватися –
Вставати –
Утиратися –
НЕПРАВИЛЬНІ
Прокидатися –
Лчгати спати –
Вдягатися –
Пригадуємо, як змінюються за особами неправильні дієслова
Yo me visto, me despierto, me acuesto
Tú te vistes, te despiertas, te acuestas
Él(ella) se viste, se despierta, se acuesta
Nosotros nos vestimos, nos despertamos, nos acostamos
Vosotros os vestís, os despertáis, osacostáis
Ellos se visten, se despiertan, se acuestan.
Виконуємо вправу
Уо (despertarse) a las 7.00
Nosotros (acostarse) a las 11.00
Mi mamá (vestirse) de moda.
Por l mañana tú (lavarse y secarse).
Mis amigos (levantarse) a las 7.30
Vosotros (limpiarse) los dientes cada mañana y cada noche.
Перекладіть ці речення на українську мову.

ІІІ група

10-А клас ІІІ група( усі, хто почав вивчати іспанську мову цього року)
Me llamo Olga. Soy ucraniana. Soy alumna. Yo estudio en el colegio. Yo soy una alumna buena. Mi colegio es grande. Yo estudio el ucraniano, el inglés, el español. Yo hablo, leo y escribo bien en inglés. Yo hablo, leo y
escribo un poco en español. Yo tengo papá, mamá, un hermano y una hermana.
Перекласти цей текст. Написати таку ж розповідь про себе.