5-А

Завдання

5-Б

ДИСТАНЦІЙНІ УРОКИ 16,17 з іспанської мови у 5-Б класі
25.05.2020
29.05.2020
Тема: “Aprendo el español”
C.83 в.4 – записуємо слова, заповнюючи пропуски в словах відповідними літерами. Слова записати й перекласти:
Compañero – однокласник і т.д.
ЗАВДАННЯ ІІ
Доповнюємо речення необхідними словами, щоб вийшла розповідь про урок іспанської мови:

 1. Me llamo …
 2. Soy … (учень/учениця)
 3. Yo voy a la … (школа)
 4. Yo aprendo … (назвати предмети, які вивчаєш)
 5. Yo hablo un poco …
 6. Yo leo y escribo en …
 7. Mi compañero de clase se llama …
 8. Mi compañera de clase se llama …
 9. Mi profesora de ucraniano se llama …
 10. Mi profesora de español se llama …
 11. En la lección de español yo … (читаю й перекладаю текст)
 12. En la lección de español yo … (пишу іспанською мовою в зошиті).

ДИСТАНЦІЙНИЙ УРОК 15 іспанської мови у 5-Б класі
22.05.2020
Тема: “Aprendo el español”
Працюємо з матеріалом підручника с. 87- 89
ЗАВДАННЯ І
С. 87 в.6 – читаємо й перекладаємо.
С.88 в.1 виконуємо письмово, відповідаємо на питання за змістом вправи 6 на с.87. Вибираємо правильну відповідь. Для того, щоб правильно відповісти ми повинні зрозуміти питання. Перевірте, чи правильно ви зрозуміли питання:
¿ Dónde están los alumnos? – Де знаходяться учні?
¿Qué hace Román? – Що робить Роман?
ЗАВДАННЯ ІІ
С.88 в.2
Нові слова
Еl manual de español – підручник іспанської мови
¿Qué haces? – Що ти робиш?
¿Qué hace? – Що робить?
Me gusta mucho. – Мені подобається дуже.
Перекладаємо словосполучення з новим словом:
El manual de ucraniano
El manual de inglés
El manual de matemáticas
El manual de historia
El manual de literatura ucraniana
El manual de literatura extranjera
ЗАВДАННЯ ІІІ
С.88 в. 2 – перекладаємо діалог
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Перекласти речення іспанською мовою, викортстовуючи речення з в.2 с.88
1). Сьогодні я маю урок іспанської мови.
2). На уроці іспанської мови я розмовляю іспанською мовою з моїми однокласниками.
3). На уроці іспанської мови я читаю і перекладаю текст.
4). На уроці іспанської мови я пишу іспанською мовою в зошиті.
5). Мою вчительку іспанської мови звати Галина Петрівна (Galyna Petrivna).
6). Мій підручник іспанської мови називається “Hola”.

ДИСТАНЦІЙНИЙ УРОК 14 з іспанської мови у 5-Б класі
18.05.2020
Тема: “Aprendo el español”
ЗАВДАННЯ І
Записуємо нові слова
El compañero de clase -однокласник
La compañera de clase – однокласниця
El maestro – учитель початкових класів
La maestra – учителька початкових класів
El profesor – учитель старших класів
La profesora – учителька старших класіа
ЗАВДАННЯ ІІ
С.86 в.1, 2 – читаємо перекладаємо.
ЗАВДАННЯ ІІІ
Перекладаємо речення про своїх однокласників та вчителів:

 1. Mi compañero de clase se llama Viacheslav.
 2. Mi compañera de clase se llama Ana.
 3. Son mis compañeros de clase. Se llaman Antón y Vladyslav.
 4. Mi profesor de educación física se llama Dmytro Anatoliyovich.
 5. Mi profesora de historia se llama Yulia Anatoliyivna.
 6. Es mi profesora de literatura. Se llama Ala Stepanivna. (Se llama Valentina Pavlivna).
  ЗАВДАННЯ ІV
  Записуємо нове дієслово
  Traducir – перекладати
  Змінюємо його за особами в однині:
  Yo traduzco – я перекладаю
  Tú traduces – ти перекладаєш
  Él(ella) traduce – він (вона) перекладає
  Перекладаємо речення з цим дієсловом:
  Yo traduzco un texto.
  Tú traduces una frase.
  Mi compañero de clase Bogdán traduce las palabras.
  Спробуйте перекласти іспанською мовою:
  Я перекладаю слова.
  Ти перекладаєш текст.
  Антон перекладає речення.
  ЗАВДАННЯ V
  Нове слово
  La lecciòn -урок
  En la lecciòn – на уроці
  En la lecciòn de matemàticas – на уроці математики
  En la lecciòn del inglès – на уроці англійської мови ( записуємо слова в зошит)
  ЗАВДАННЯ VI
  Працюємо з текстом с.87 в.3 читаємо й перекладаємо ліву частину тексту. Перевірте, чи правильно ви переклали:
  На уроці іспанської мови я читаю й перекладаю текст.
  На уроці іспанської мови я розмовляю іспанською зі своїми однокласниками.
  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:. 1) с.87 в.3 перекладаємо праву частину тексту.
  2) перекладаємо речення іспанською мовою і присилаємо на перевірку:
 7. Мого однокласника звати Гліб(Glib).
 8. Мою однокласницю звати Дарія (Daria).
 9. Це мої однокласники. Їх звати Назар та Тімур.
 10. Мою вчительку української мови звати Надія Валентинівна(Nadiya Valetynivna).
 11. Мого вчителя англійської мови звати Максим Юрійлвич (Maxim Yuriyovich).
 12. Мою вчительку іспанської мови звати Галина Петрівна (Galyna Petrivna)

ДИСТАНЦІЙНИЙ УРОК 13 іспанської мови у 5-Б класі
15.05.2020
El tema: “APRENDO EI ESPAÑOL”
ЗАВДАННЯ І
Вивчаємо дієслова
Leer – читати
Escribir- писати
Записуємо в зошит, як змінюються ці дієслова за особами
Yo leo – я читаю
Tú lees – ти читаєш
El(ella) lee – він(вона) читає
Виконуємо вправу на закріплення: записати українські слова іспанською мовою і перекласти речення.
Yo (читаю) un libro.
Tú (читаєш) un texto.
Mi mamá (читає) un libro.
Завдання ІІ
Працюємо з дієсловом escribir, змінюємо його за особами
Yo escribo – я пишу
Tú escribes – ти пишеш
Él(ella) escribe – він(вона) пише
Використовуємо це дієслово в реченнях
Yo (пишу) una letra.
Tù (пишеш) un ejercicio.
Alberto (пише) una palabra.
Перекладаємо ці речення. Незнайомі слова:
Una letra – буква
Una palabra – слово
Un ejercicio – вправа
Una frase – речення
ЗАВДАННЯ ІІІ
С.85 в.3 читаємо й перекладаємо діалог.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Перекласти речення іспанською мовою
Я – учень (учениця).
Я ходжу до школи.
Я вивчаю іспанську мову.
Я розмовляю трохи іспанською мовою.
Я читаю іспанською мовою (en español).
Я пишу іспанською мовою.

Читати і писати

ДИСТАНЦІЙНИЙ УРОК 12 з іспанської мови для учнів 5-Б класу
08.05.2020
Тема: Контрольна робота
Martes, el 8 de mayo
Trabajo de control
ЗАВДАННЯ І
Заповнити пропуски у словах відпрвідними літерами, записати їх та перекласти
Es … uela
Cla … e
Pa … que
Lapi …
E … pañol
A l … mno
ЗАВДАННЯ ІІ
Перекоади колір українською мовою ( зверни увагу на рід іменника)

 1. El cocodrilo es (зелений).
 2. El oso es (коричневий).
 3. El lobo es (сірий).
 4. La regla es (червона).
 5. La flor es (жовта).
 6. La liebre es (білий/а).
  ЗАВДАННЯ ІІІ
  Заповни пропуски в реченнях словами es або son і запиши їх (потрібно враховувати однина чи множина іменника).
 7. … sus cuadernos.
 8. … mi bolígrafo.
 9. … tu pupitre.
 10. … mis libros.
 11. … tus lápices.
 12. … su mochila.
  ЗАВДАННЯ ІV
  Заповни пропуски в реченні словами: tengo, tienes, tiene
  Elena … tres lápices verdes.
  Yo … dos libros amarillos.
  Tu … una regla rosada.
  Заповни пропуски у реченнях одним із слів: voy, vas, va.
  Yo … a la escuela.
  Tú … a la clase.
  Ana … al parque.
  ЗАВДАННЯ V
  Заповни пропуски в реченнях одним із трьох запропонованих слів.
 13. Yo tengo tres … azules.
  a) regla
  b) lápiz
  c) bolígrafos
 14. Elena tiene … lápices amarillos.
  a) dos
  b) un
  c) una
 15. Alberto tiene dos pelotas …
  a) blanca
  b) roja
  c) verdes
 16. … mis cuadernos.
  a) es
  b) son
  c) eres
 17. Son … libros.
  a) tu
  b) su
  c) mis
 18. Tú … dos reglas grises.
  a) tengo
  b) tienes
  c) tiene
  ЗАВДАННЯ VI
  Напиши невелику розповідь про себе за зразком вправи
  с.84 в.2

ДИСТАНЦІЙНИЙ УРОК 11 З ІСПАНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ УЧНІВ 5 – Б КЛАСУ. 04.05.2020
Шановні учні та батьки! Цей урок узагальнюючий, наступного уроку 08.05.2020 пишемо контрольну роботу. Ті, хто виконував усі завдання, проблем не матиме. Завдання будуть дуже схожі.
ЗАВДАННЯ І
Повторюємо дієслова es, son.
Дієслово es вживається перед іменниками в однині.
Es una goma. Es una regla. Es un làpiz. Es mi mochila. Es tu silla. Es su libro.
Дієслово son вживається перед іменниками у множині. Son tus libros.
Son sus pupitres.
Son mis cuadernos.
Son sus sillas.
Son tus bolígrafos.
Son mis reglas.
Виконайте завдання на закріплення.
… mis libros.
… tu bolígrafo.
… su goma.
… tus lápices.
… sus cuadernos.
… mi pipitre.
ЗАВДАННЯ ІІ
Повторюємо дієслово tener – мати
Змінюємо за особами:
Yo tengo – я маю
Tú tienes – ти маєш
Él(ella) – він(вона) має
Yo tengo tres libros. – Я маю три книги.
Tù tienes un perro. – Ти маєш собаку.
Ana tiene dos reglas rojas. – Ана має дві червоні лінійки.
Закріплюємо, замість пропусків ставимо в речення одне зі слів: tengo, tienes, tiene.
Yo … un libro español.
Elena … un bolígrafo azul.
Tú … una mochola rosada.
ЗАВДАННЯ ІІІ
Повторюємо дієслово ir – йти, їхати. Змінюємо за особами
Yo voy – Я йду (ходжу)
Tu vas – Ти йдеш (ходиш)
Él(ella) va – Він (вона) йде (ходить)
Yo voy al cine. – Я йду в кінотеатр.
Tú vas al museo. – Ти йдеш у музей.
Mi mamá va al teatro. – Моя мама йде в театр.
Вправа на закріплення. Замість пропусків ставимо одне з дієслів: voy, vas, va.
Mi mamà … al parque.
Yo … al cine.
Tù … a la escuela.
ЗАДАННЯ IV
С.84 в 1 читаємо й перекладаємо.
Привіт!
Мене звати Альберто.
Я з Іспанії, з Мадриду.
Я – іспанець. Я – учень.
Я ходжу до школи.
Я вивчаю англійську мову.
Я розмовляю трохи англійською мовою.
В. 2 читаємо, перекладаємо і ПИШЕМО РОЗПОВІДЬ ПРО СЕБЕ ЗА ЗРАЗКОМ ВПРАВИ.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: виконати мінівправи з дієсловами:es, son; tengo, tienes, tiene; voy, vas, va
Описати себе за зразком в.2
с.84.

ДИСТАНЦІЙНИЙ УРОК 10 ІСПАНСЬКОЇ МОВИ У 5-Б КЛАСІ
27.04.2020
Тема: “Aprendo el español”
ЗАВДАННЯ І
Повторюємо слова попереднього уроку, перекладаємо усно:
Yo aprendo el español.
Yo hablo español un poco.
¿Aprendes tú el ucraniano?
¿ Hablas tú ucraniano?
Sí, yo hablo ucraniano bien.
¿ Aprende Ana el inglés?(англ. мову)
Sí, Ana aprende el inglés.
¿ Habla Ana el inglés?
Sí, habla.
ЗАВДАННЯ ІІ
Переклалаємо розповідь з новими словами (усно).
Me llamo Olga. Soy de Kyiv. Soy ucraniana. Voy a la escuela. Soy alumna. Aprendo el ucraniano. Hablo bien ucraniano.
ЗАВДАННЯ ІІІ
Виконуємо письмові вправи.
С.82 в.1 – доповнюємо речення необхідними словами. Якщо виникли труднощі у нагоді стане розповідь, яку перекладали перед цим.
С.82 в.2 – перекладаємо іспанською мовою. Речення схожі на речення із в.1
ЗАВДАННЯ ІV
Повторюємо питальні слова
¿ Dónde? – Де?
¿Adónde? – Куди?
¿ De dónde? – Звідки?
¿ Qué? – Що?
¿ Quién? – Хто?
¿ Cómo? – Як?
Виконуємо в.3 с.83
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
С.82 – 83 в.1,2,3 (виконуємо письмово і присилаємо на перевірку).

ДИСТАНЦІЙНИЙ УРОК 9 ІСПАНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 5-Б класу
24.04.2020
El tema: “APRENDO EL ESPAÑOL”
ЗАВДАННЯ І
Записуємо в зошит нові слова ручкою іншого кольору
Yo aprendo el español. – Я вивчаю іспанську мову.

Tú aprendes el español. – Ти вивчаєш іспанську мову.
Él(ella) aprende el español. – Він(вона) вивчає іспанську мову.
Yo hablo español. – Я розмовляю іспанською мовою.
Tú hablas español. – Ти розмовляєш іспанською мовою.
Él(ella) habla español. – Він(вона) розмовляє іспанською мовою.
ЗАВДАННЯ ІІ
Виконуємо вправи на с.80 – 81
В.1,2 виконуємо усно: читаємо вголос і перекладаємо.
¿ Hablas bien ucraniano? –
Ти розмовляєш добре українською мовою?
Решта перекладається легко, дивимося нові слова.
ЗАВДАННЯ ІІІ
Виконуємо письмові вправи. С.81 в.4 перекласти іспанською мовою (кому легко, перекладає самостійно; кому важко використовуємо підказку, дописуєте одне слово).
Yo … el español.
Olga no aprende … .
Manuel … el ucraniano.
¿Aprendes … ?
C.81 в.5
Поставити питання:
Ти ходиш ло школи? – ¿Vas a la escuela?
Ти вивчаєш іспанську мову?
Ти розмовляєш іспанською мовою?
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:
С.80 – 81 В 1,2 (читати, перекладати) В.3,4,5 (письмово).

ДИСТАНЦІЙНИЙ УРОК 8 ІСПАНСЬКОЇ МОВИ У 5-Б КЛАСІ
17.04.2020
Тема: “Soy alumno(a)” Я – учень( иця).
ЗАВДАННЯ І
С. 78 в.2 – читаємо вголос, перекладаємо
ЗАВДАННЯ ІІ
Записуємо в зошит нові питання с.78 у синій рамочці. Доповнюємо такі питання:
¿Eres ucraniano? – Ти українець?
¿Eres ucraniana? – Ти українка?
ЗАВДАННЯ ІІІ
С.79 в.3
Пишемо лише питання, що ж запитав Мігель? По -перше, потрібно перекласти відповіді, потім сформулювати питання українською, після цього перекласти питання на іспанську мову.( підказка: ці питання беремо з синьої рамочки і те, що записали додатково).
ЗАВДАННЯ ІV
С.79 в.4
Читаємо, перекладаємо, розглядаємо малюнки на с.78-79. Пишемо лише те речення, яке неправдиве. Наприклад, у другій частині дівчинка йде не в парк, а в театр (судячи з одягу). Отже пишемо:
Voy al teatro.
Погляньте, що не співпадає в Олеся і запишіть це речення.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:
С.78 в.1 (записати слова, вставивши необхідні букви, перекласти усно, прислати на перевірку).
В.2 читати вголос
Вивчити питання з рамочки.

Дистанційний урок 8 з іспанської мови у 5 – Б класі 13.04. 2020
Тема: “Soy alumno”
ЗАВДАННЯ І
Повторюємо дієслово ir – іти, ходити
Yo voy – я йду, я ходжу
Tú vas – ти йдеш, ти ходиш
El (ella) va – він(вона) йде, він(вона) ходить
ЗАВДАННЯ ІІ
Питання ¿Adónde vas? – Куди ти йдеш?
¿Adónde va Ana (tu mamá)? – Куди йде Ана (твоя мама)?
ЗАВДАННЯ ІІІ
Виконання вправ. С.76 в.1 (чит. вголос, переклад).
С.76 в.3 (письмово). Наприклад:
¿Adónde va Ana? – Аna va al parque. (Про Андреса та Ольгу пишете самостійно).
ЗАВДАННЯ ІV.
С.77 в.5 ( чит. вголос, переклад).
Це – Хуаніто.
Хуаніто не ходить до школи.
Хуаніто – не учен.
Це – Пабло.
Пабло йде в бібліотеку.
Пабло – учень.
Далі перекладаєте самостійно.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: С.77
в.5(чит. перекл.). Перекласти письмово такі речення:
1). Куди ти йдеш? – Я йду до школи.
2). Куди йде Тереса? – Тереса йде в бібліотеку.
3). Куди йде твоя мама? – Моя мама йде в театр.

Дистанційний урок 7 з іспанської мови у 5 – Б класі 10.04. 2020
Тема: “Soy alumno”
ЗАВЛАННЯ І.
Пригадуємо слова попереднього уроку:
Yo voy – я йду, я ходжу
Tú vas – ти йдеш, ти ходиш
Él(ella) va – він(вона) йде, він(вона) ходить.
Перекладіть речення усно:
Yo voy a la escuela.
Tú vas a la clase.
Ana va al parque.
Yo voy a la biblioteca.
Tú vas al cine.
Mi mamá va al teatro.
ЗАВДАННЯ ІІ
Відгадайте слова:
Euqrap
Enic
Artteo
Oesum
Orcic
Abibiloetc

ЗАВДАННЯ ІІІ
Перекладаємо усно речення:
Yo voy al parque.
Tú vas al cine.
Mi mamá va al teatro.
Yo voy al cine.
Tú vas a la clase.
Manolo va a la escuela.
ЗАВДАННЯ ІV
Виконкємо вправи:
С.74 в.1 продовжити речення
Pablo va …
Teresa va…
Andres va….
Rosa va …
C.75 в 2 ( вправи 1, 2 виконуємо письмово)
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
С.75 в.3 (письмово). Домашнє завдання прислати на перевірку.

Дистанційний урок іспанської мови 6 для 5-Б класу
06.04 2020
Тема: “Soy alumno.”
ЗАВДАННЯ І
С.72 В.1 читаємо вголос, перекладаємо.
В.2 виконуємо письмово (речення мають бути схожі на речення із в.1).
ЗАВДАННЯ ІІ
НОВІ СЛОВА
El parque – парк
El cine – кінотеатр
El teatro – театр
La biblioteca – бібліотека
El museo – музей
El circo – цирк
Нові слова записати в зошит ручкою іншого кольору, як ми це робили в класі.
ЗАВДАННЯ ІІІ
Граматичний матеріал
Дієслов IR означає йти,ходити; їхати, їздити. Змінюється за особами так (записуємо в зошит)
Yo voy – я йду
Tú vas – ти йдеш
Él (ella,mi mamá) – він (вона, моя мама) йде.
ЗАВДАННЯ ІV
Виконання вправ: с.73 в.4 читаємо вголос і перекладаємо. Маноло йде в парк. І т.д.
В. 5 с.73 письмово, наприклад
Ana va al cine. Ана йде в кінотеатр.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Скласти 6 речень з дієсловами voy, vas, va ( наприклад)
Mi mamá va al teatro.
Не забуваємо слухати і співати пісеньки іспанською.

Дистанційний урок 5 з іспанської мови для 5 – Б класу 03.04.2020
Тема: “Soy alumno”
Пригадуємо, як утворюється множина
Regla – reglas
Flor – flores
Rojo – rojos
Marrón – marrones
Mi – mis
Tú – tus
Su – sus
Es – son (в англ мові is- are)
Пригадаємо такі форми:
Yo tengo – я маю
Tú tienes – ти маєш
Él(ella,mi mamá) – він(вона, моя мама) має
Переходимо до виконання вправ: с 70 в 1(чит вголос, перекладаємо усно)
С 71 в 2 виконуємо письмово: поставити в речення необхідне слово: tengo(1), es(1), tiene(2), son(2).
С 71 в 3 (усно, говоримо вголос)
Yo tengo un bolígrafo. Mi bolígrafo es rojo.
Yo tengo un libro. Mi libro es amarillo. Скажіть такі речення про оліввець, лінійку, гумку, зошит.
Домашє завдання: с70 в1( чит вголос, перекл); с71 в5 (пис) і прислати на перевірку.

Назви тварин повторюйте вголос за диктором

Просто переглянути.

Дистанційний урок іспанської мови для 5-Б класу (4-й)
¡Buenos días!
Ви вже виконали завдання. Пришліть мені, будь ласка, на перевірку по вайберу за тел 067 220 4653.
Пригадайте і дайте відповіді на питання
¿Qué día de la semana es hoy?
¿En qué mes estamos?
¿En qué estación del año estamos?
¿Qué tiempo hace hoy?
Пригадайте, як ми утворювали множину іменників, прикметників та займенників:
Regla – reglas, flor – flores
Negro – negros, gris – grises
Mi – mis, tu – tus, su – sus.
Прочитайте вголос і перекладіть в.2 с.68
Як поставити у множині дієслово es (є).
Es(англ is) – son (англ аre)
Наприклад:
Es mi goma. – Son mis gomas.
Es tu gato. – Son tus gatos.
Es su pupitre. – Son sus pupitres.
С.68 в.3 чииаємо й перекладаємо.
С.68 в. 4 письмово.
Son sus cuadernos(мн тому son)
Es mi bolígrafo( одн тому еs)
Далі виконуєте самостійно в зошиті.
Далі завдання на перевірку( потрібно буде переслати по вайберу). Виконуєте коротку форму. Наприклад
1es 2 es 3 son etc.

1 …mi clase. 2. … tu escuela.3. …mis libros. 4. …tus cuadernos. 5. …sus lápices. 6. …su pupitre. 7. …mi diario. 8. …sus sillas. 9. …tus bolígrafos. 10. …mis flores. 11. …su perro. 12. …tu gato. (Кожна правильна відпрвідь 1 бал).
Музична хвилинка. Слухаємо пісеньку “Mariposita”. Здогадалися про що вона?
Метелик знаходиться на кухні й готує шоколад для хрещеної -матері. Аж раптом чудовисько: ніжки дерев’яні( palo), очі скляні а ніс, як у попугая. Слухаємо й співаємо.
Гра: відгадай слова-назви тварин
Obol, oos, lladair, fetelean, amon, atog.
Домашнє завдання: придумайте і запишіть 6 речень за зразком в.4 с.68 , пришліть їх на перевірку)
¡Hasta pronto!

Іспанська мова 5-Б клас
Урок 1
Пригадуємо, як перекладаються займенники: mi, tu, su.
Хто забув, нагадую
mi – мій, моя
tu – твій, твоя
su – його,її
Перевіряємо виконання вправ:
P 63, ej 6
Sí, es mi libro.
No, no es mi regla.
P.63, ej.8
1) por favor
2) aquí
3) Gracias
Урок 2
Пригадуємо: Yo tengo – я маю
P.65 ej.4
1) Yo tengo tres reglas amarillas.
2) Yo tengo siete libros azules.
Далі виконуєте за зразком, це легко.
Пригадуємо, як утворюється множина іменників та прикметників:
закінчується на голосний + s
закінчується на приголосний + es rojo – rojos
Verde – verdes
Gris – grises
Azul -azules
Виконуємо усно, вимовляючи вголос, в.2 на с.64. Виконуємо тренувальну вправу письмово
Goma –
Regla –
Pupitre –
Lapiz –
Árbol –
Flor –
Silla –
Mesa –
Negro –
Clase –
Azul –
Marrón –
Новий граматичний матеріал:
Yo tengo – я маю
Tú tienes – ти маєш
Él( ella, Pedro, Ana) tiene – він(вона, Педро, Ана) має.
Читаємо в.2 на с.66
Виконуємо в.3 с.67
Pablo tiene tres lapices verdes.
Yo tengo seis libros marrones.
Далі самостійно.
Пригадуємо пісню “Colores, colores”, співаємо вголос.

Слухати та вивчити