Група Вікторії Валеріївни: Завдання

Група Максима Юрійовича: результати виконання надсилайте на електронну пошту, за адресою: forums44@meta.ua

Матеріали для підготовки до підсумкового оцінювання з інформатики

6-клас-Підсумкова-контрольна-робота-з-інформатики

Тест “Алгоритми та програми”

Тест “Алгоритми та програми” №2

Тест “Алгоритми та їх виконавці”

Тест “Алгоритми”

Тест “Алгоритми з повторенням”

Тест “Вкладені алгоритмічні структури розгалуження”

Тест “Алгоритмічна структура розгалуження”

Тест “Поняття події. Види подій”

Тест “Створення графічного інтерфейсу”

Тест “Висловлювання. Істинні і хибні висловлювання”

Опрацюйте тему “Об’єктно-орієнтоване програмування”. Дайте відповіді на запинання в кінці презентацій.

06-17-Поняття-про-об’єкт-у-програмуванні

06-18-Властивості-об’єкта

06-19-Поняття-події-та-методу.-Види-подій

06-20-Створення-програмних-об’єктів

06-21-Створення-графічного-інтерфейсу

06-22-Опрацювання-подій

06-23-Організація-діалогу-з-користувачем

06-24-Створення-програм

06-25-Вкладені-алгоритмічні-структури

06-26-Вкладені-алгоритмічні-структури

Завантажте середовище програмування Python 3 та виконайте практичні роботи

Пр-5-Створення-програмних-об’єктів

Пр-6-Створення-програм

Дайте відповіді на запитання для самоперевірки

06-Питання-для-самоперевірки