Розв’язування квадратних рівнянь за допомогою формули. Теорема Вієта.