Розв’язування задач на знаходження площі трикутників, паралелограмів, трапеції.

Виконати по 5-6 номерів до кожної теми.
Телефони Олени Віталіївни: 096-32-48-931, 067-77-97-036.

Площа паралелограма