5-А – в.3 с.174 пис. відп. на пит., в.4 с.175 напис. про улюблений місяць 5 речень, в.1 с.177 вгадай і напиши погоду, в.4 с.178 усно прочитати, письмово записати у правильному порядку вставлені слова, в.5 с.179 пис. правда чи ні, в.1 с.180 чит., пис. перекл. два останніх абзаци, в.2 с.181 пис. дайте відп. на запит., в.3 с.181 завершіть і напишіть історію.

5-Б – в.3 с.174 пис. відп. на пит., в.4 с.175 напис. про улюблений місяць 5 речень, в.1 с.177 вгадай і напиши погоду, в.4 с.178 усно прочитати, письмово записати у правильному порядку вставлені слова, в.5 с.179 пис. правда чи ні, в.1 с.180 чит., пис. перекл. два останніх абзаци, в.2 с.181 пис. дайте відп. на запит., в.3 с.181 завершіть і напишіть історію.

6-А – в.2 с.138 чит., перекл., в.3 с.139 пис. відп., в.6 с.140 пис. побудувати речення, в.3 с. 141 чит., перекл. перший абзац пис., в.1 с. 143 чит., пис. дати відп. на запитання до текстів, в.5 с.145 перепишіть, розкривши дужки, в.1 с.149 співвіднесіть малюнок і речення пис., в.2 с. 149 заповніть пропуски пис.

7-А – II група- p.99ex10, p.100ex.1,2(письмово)

https://drive.google.com/drive/folders/1YW3–B43wad9qnrSpRISvyuee5Cg66QK

9-А – p.151-152 ex.9

https://drive.google.com/drive/folders/1YW3–B43wad9qnrSpRISvyuee5Cg66QK

9-Б – p.151-152 ex.9

https://drive.google.com/drive/folders/1YW3–B43wad9qnrSpRISvyuee5Cg66QK

10-А – SB p.108 ex.2,3 (письмово), p.109 ex.4,5 (усно)

https://drive.google.com/drive/folders/1YW3–B43wad9qnrSpRISvyuee5Cg66QK