5-А – П.20 запитання 1-5 на с. 116 письмово

5-Б – П.20 запитання 1-5 на с. 116 письмово

7-А – П.18- опрацювати Завд.11, 13 на с.168 усно

9-А – П.24-25 Завд.11на с. 216 письмово

9-Б – П.24-25 Завд.11на с. 216 письмово

10-А – П.28-29опрацювати Завд. 9-10 на с.189 письмово