СПОРТИВНЕ ВИХОВАННЯ

Спортивне виховання

Мудрий Аристотель писав: “Ніщо так не руйнує людину, як тривале фізичне безділля”

Тому одна із запорук довголіття і здоров’я – це заняття фізкультурою і спортом, які допомагають людині загартовуватись фізично і морально.

З давніх часів добре відомий і абсолютно надійний спосіб зміцнення здоров’я та збільшення довголіття людини — це спорт.
Сучасний спорт займає важливе місце як у фізичній, так і в духовній культурі суспільства. Він є незамінним засобом фізичного виховання. Його цінність визначається стимулюючим впливом на поширення фізичної культури серед різних верств населення, і в цьому плані спорт має міжнародне значення. Особливу увагу прийнято віддавати дитячому спорту. Ще І.М. Сєченов відзначав, що оптимізація рухової активності дітей є запорукою розумового та фізичного розвитку. І, дійсно, помірні фізичні навантаження ніби заводять наш організм, змушують його працювати продуктивніше.
Спортивне життя вихованців нашої школи цікаве і багатогранне, насичене різноманітними успіхами і перемогами. І це справді так. Адже здоровий спосіб життя та щоденна фізична підготовка, як дітей так і учителів, сприяють фізичному здоров’ю. Варто зазначити, що і ефективність уроків, систематичні тренування досвідчених учителя фізичної культури, майстра своєї справи: Терехової Антоніни Анатоліївни – дають свої результати.
Учні школи мають численні спортивні перемоги, є неодноразовими призерами різноманітних турнірів та змагань, районних та міських конкурсів з баскетболу, волейболу, футболу – примножуючи славу школи.
Фізичне виховання — система заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я людини, загартування її організму, розвиток фізичних можливостей, рухових навичок і вмінь.
Його завданням є створення оптимальних умов для забезпечення оптимального фізичного розвитку особистості, збереження її здоров’я, отримання знань про особливості організму, фізіологічні процеси в ньому, набуття санітарно-гігієнічних умінь та навичок догляду за власним тілом, підтримання і розвиток його потенціальних можливостей.

 

До основних засобів фізичного виховання в школі належать:

  • теоретичні відомості (гігієна загальна і фізичних вправ, відомості, необхідні для самостійних занять фізичними вправами);
  • заняття гімнастикою (вправи, що сприяють загальному фізичному розвитку школярів: загальнорозвиваючі, вправи на формування правильної постави, акробатичні, танцювальні вправи, вправи на розвиток рівноваги, опорні стрибки);
  • заняття з легкої атлетики (різні види бігу, стрибки в довжину й висоту, метання на дальність);
  • рухливі ігри (розвиток в учнів кмітливості, спритності, швидкості дій, виховання дисциплінованості);
  • спортивні ігри (баскетбол, волейбол, ручний м’яч, футбол).

У школі існують різноманітні форми фізичного виховання: уроки з фізичної культури, фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі шкільного дня (фізкультурні хвилинки під час уроку, ігри та вправи на перервах і в режимі подовженого дня), позакласна спортивно-масова робота (заняття в гуртках фізичної культури і спортивних секціях, спортивні змагання).
Позакласна робота з фізичного виховання учнів охоплює заняття фізкультурних гуртків і спортивних секцій, спортивні змагання, спартакіади школярів, фізкультурні свята, туризм.
Природні фактори є важливим засобом зміцнення здоров’я, загартування організму і підвищення працездатності дитини.
Загалом реалізація комплексу виховних завдань зводиться до використання таких головних чинників:

  • вивчення навчальних дисциплін (виявлення потенційних виховних можливостей предмета, включення їх у зміст уроку, реалізація під час його проведення, врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів);
  • позакласна та позашкільна виховна робота (підбирають загальні методи, форми виховної роботи, які краще підходять для певного напряму виховання та віку дітей);
  • залучення учнів до різних видів практичної діяльності (сприяє формуванню навичок і звичок відповідної поведінки);
  • залучення сім’ї і громадськості до реалізації виховної роботи.